سیستم شارژ وسائل نقلیه برقی Electrical vehicle charging system


آلودگی هوا در کشور همزمان با ازدیاد روز افزون خودرو و ترافیک در سطح شهر ها نیاز به استفاده از سوخت پاک را بیش از پیش ملموس نموده و در این راستا ما بر آن شدیم تا قدمی هر چند کوچک ولی مثبت در این راه برداریم، و آن ارایه محصولات خود در زمینه شارژرهای وسایل نقلیه برقی است. فرآیند شارژ وسائل نقلیه برقی توسط استاندارد بین المللی تنظیم می شود.