از آنجایی که بیشترین هزینه مصرف انرژی الکتریسیته در پارکینگ ها متوجه بخش روشنایی می گردد . لذا استفاده از روشنایی هوشمند که با سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ که به لحاظ ساختاری و همچنین بستر ارتیاطی یکپارچه باشد طرحی توجیه پذیر از نظر فنی و اقتصادی است. بر اساس طراحی ها و محاسبات انجام شده با جایگزینی روشنایی هوشمند LEDPARK با سیستم های سنتی روشنایی مانند فلورسنت یا لامپ های معمولی و حتی ال ای دی معمولی می توان تا 55% از هزینه های مصرف الکتریسیته را در پارکینگ کاهش داد. این امر صرفا به دلیل استفاده از روشنایی LED نمی باشد بلکه سیستم قابلیت کنترل روشنایی از صفر تا صد درصد را دارد.

که این بر اساس برنامه تقویمی و زمانی، تشخیص حضور خودرو یا فرد و یا بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تععین شده امکان پذیر می باشد. بنابراین میتوان گفت این سیستم دارای نرخ بازگشت سرمایه می باشد و هزینه خود را بین 2 الی 5 سال مسترد می نماید. ترکیب کنترل ترافیک و مدیریت فضاهای پارک با سیستم مدیریت هوشمند روشنایی در حین کارایی بسیار خوب رضایت خاطر مالکین پروژه ها و مشریان را به همراه دارد. این سیستم ماژولار، قابل توسعه، قابل برنامه ریزی برای صرفه جویی در الکتریسیته می باشد که همزمان یکنواختی روشنایی در پارکینگ را به همراه دارد


 
 
  • لامپ ال ای دی
  • تجهیزات کنترلی
  • کابل و بستر ارتباطی
  • نرم افزار اسکادا