سیستم مدیریت مصرف انرژی الکتریسیته که به صورت ماژول سخت افزاری و نرم افزاری به صورت یکپارچه با سیستم پارکینگ قابل ارایه می باشد به طور قطع به بهینه سازی مدیریت مصرف الکتریسیته درارکینگ ها کمک می نماید.

کیفیت شبکه الکتریکال چقدر است ؟ آیا امکان میدیرت و کاهش مصرف را دارم ؟ میتوانم آن را بهینه تر کنم ؟ سیستم پاور پارک با ارایه آنالیزهای بی شمار خود پاسخگوی تمام این سوالات است.

  • ماژول پاور پارک
  • نرم افزار اسکادا

دانلود کاتالوگ این محصول