مدیریت پارکینگ طبقاتی Parking Guidance System


یکی از راههای بهینه سازی منابع موجود و از بین بردن اتلاف زمان , بهبود درعملیات پارک خودرو ا استفاده از سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ می باشد. ارائه اطلاعات در مورد ظرفیت آزاد به تفکیک هر طبقه، راهروها و همه ی بخشهای که امکان پارک خودرو وجود دارد، باعث هدایت سریع و بدون نگرانی رانندگان به جایگاه های آزاد می شود.


 
 

مدیریت پارکینگ داینامیک Dynamic Parking Guidance System


در این سیستم که نسل جدیدی از سیستم های مدیریت هوشمند پارکینگ می باشد، مشتریان علاوه بر تمامی مزایایی که سیستم معمول مدیریت پارکینگ ارایه می نماید از قابلیت های ویژه ی بیشتری برخوردار هستند.


 
 

مدیریت پارکینگ های بیرونی Outdoor Parking Guidance System


به عنوان یک مکمل سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ ما علاوه بر پارکینگ های طبقاتی ، برای پارکینگ های فضای باز و خیابانی نیز راهکار مناسبی ارایه می نماییم.