بر اساس جایگاه پارک Find Your Car – By Bay


به منظور یافتن محل دقیقی از پارک میتوان به ازای هر چند جایگاه پارک از دوربین مربوطه استفاده نمود که بدین گونه مراجعه کننده محل دقیق پارک به همراه تصویر آن را ملاحضه می نماید. بدیهی است استفاده از این سیستم نیازمند ایجاد بستر شبکه و صرف هزینه بیشتر نسبت به پارک یاب زون می باشد


 
 

بر اساس زون Find Your Car – By Zone


در این سیستم مراجعه کننده با وارد نمودن پلاک خودرو در همان کیوسک دیواری ( ایستاده ) میتواند راهرو یا زون پارک خودروی خود را یافته و به آن مراجعه نماید. بر اساس معماری پارکینگ دوربین های مخصوص سیستم در ورودی و خروجی راهرو ، زون یا طبقه نصب و مراجعه کننده آدرس آخرین موقعیتی که سیستم پلاک آن را ثبت نموده اعلام می نماید.