به منظور یافتن محل دقیقی از پارک میتوان به ازای هر چند جایگاه پارک از دوربین مربوطه استفاده نمود که بدین گونه مراجعه کننده محل دقیق پارک به همراه تصویر آن را ملاحضه می نماید. بدیهی است استفاده از این سیستم نیازمند ایجاد بستر شبکه و صرف هزینه بیشتر نسبت به پارک یاب زون می باشد و از مزایای این راهکار این است که مراجعه کننده پس از جستجوی پلام خود از روی کیوسک تعبیه شده در طبقات پارکینگ امکان مشاهده محل پارک خود دقیق را دارا می باشد.

  • کیوسک دیواری یا ایستاده
  • نرم افزار
  • دوربین
  • بستر شبکه کامپیوتری به تعداد هر چند جایگاه پارک
  • سرور پر قدرت