در این سیستم که نسل جدیدی از سیستم های مدیریت هوشمند پارکینگ می باشد، مشتریان علاوه بر تمامی مزایای که سیستم معمول مدیریت پارکینگ از قابلیت های ویژه ای برخوردار هستند. با استفاده از سنسور های جدید که در دهانه ورودی جایگاه پارک نصب شده دیگر نیازی به سینی گذاری و کابل کشی داخل جایگاه نمی باشد و این امر صرفه جویی زمان و هزینه را در بر دارد بعلاوه با استفاه از نمایشگر های RGB امکان استفاده از هشت رنگ مختلف فراهم می گردد که قابلیت تفکیک پارکینگ به هشت زون یا موارد دیگر را ارایه می نماید. همچنین نمایشگر های ارایه شده در این سیستم نیز RGB میباشد که میتواند با سنسور های فوق هماهنگ در ارایه یک رنگ برای یک زون یا طبقه باشد.

با استفاده از DPGS هنگامی که پارکینگ به ظرفیت پیش فرض شما رسیده باشد به صورت خودکار نمایشگر ها و سنسور های طرف یا طبقه دیگر که به دلیل عدم نیاز یا عدم حضور خودرو به صورت خودکار خاموش بوده اند، روشن و فعال میگردند و فلش های نمایش جهت موجود روی نمایشگر ها در حالت های تعریف شده تغییر جهت میدهند در همین زمان قسمتی از پارکینگ به ظرفیت تکمیل رسیده است برای کاهش مصرف انرژی به صورت خودکار به حالت خاموش در می آید تا زمانی که ظرفیت آن محدوده مجدد آزاد گردد. به صورت همزمان می توان همین شیوه را در خصوص سیستم روشنایی هوشمند پارکینگ پیاده سازی و کنترل نمود.

  • سنسور Trilogy و Biology
  • نمایشگر های RGB
  • تجهیزات کنترلی
  • کابل و بستر ارتباطی
  • کنترل ارتفاع و رمپ
  • نرم افزار اسکادا