یکی از راههای بهینه سازی منابع موجود و از بین بردن اتلاف زمان , بهبود درعملیات پارک خودرو ا استفاده از سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ می باشد. ارائه اطلاعات در مورد ظرفیت آزاد به تفکیک هر طبقه، راهروها و همه ی بخشهای که امکان پارک خودرو وجود دارد،

باعث هدایت سریع و بدون نگرانی رانندگان به جایگاه های آزاد می شود. در راستای مطالعاتی که در خصوص میزان استهلاک در پارکینگ ها انجام شده سرمایه گذاری در این بخش با توجه به مدیریت بهینه ای که در استفاده از منابع پارکینگ دارد توجیه پذیر می باشد.

 • با استفاده از این سیستم علاوه بر اینکه زمان صرف شده برای پارک یک خودرو کاهش می یابد در راستای کاهش میزان آلودگی محیط و استفاده کمتر از سیستم تهویه پارکینگ تاثیر دارد و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد.
 • اپراتور با استفاده از اطلاعاتی که مربوط به حضور خودرو در پارکینگ است می تواند به افرادی که به عنوان مثال محل پارک خود را گم کرده اند کمک کند و این ابزارها برای افزایش کارایی سیستم است.
 • اشغال تمامی جایگاه های آزاد باعث بهره برداری 100%از منابع و امکانات پارکینگ میشود و هزینه های پارکینگ را کاهش میدهد. علاوه بر آن سیستم های مختلف پارکینگ ( روشنایی و غیره ) به صورت خودکار تنها در مواقع لزوم مورد استفاده قرار می گیرد.
 • کاهش نیروهای موظف برای راهنمایی خودرو ها, شمارش و غیره که نهایتا موجب کاهش هزینه نیروی انسانی می شود.
 • بهره وری کامل از پارکینگ و ظرفیت های آن که باعث افزایش در آمد می شود
 • ایجاد ارزش افزوده و احترام به مشتری
 • سنسور ها
 • تجهیزات کنترلی
 • کابل و بستر ارتباطی
 • کنترل ارتفاع و رمپ
 • نمایشگر ها
 • نرم افزار اسکادا